051/24.43.22

Iepersestraat 584, Roeselare (OPEN)

Bijzonder gevaarlijk zijn de storingen binnen het bereik van de eigen resonantiefrequentie, die elk fysisch lichaam bezit. Door de toepasing van EM-X ESMOG C-seal stickers worden de zeer negatieve immuunwaardes, van bijvoorbeeld een GSM in werking, in positieve immuunwaardes omgezet. De klever heeft ook de eigenschap het gevaar van elektromagnetische velden te neutraliseren.

Toepassingen:
* Op de gsm : een klever op de plaats van lichaamscontact
* Op tv-schermen, computerschermen, ipod, ipad, microgolven, …
* Bij grotere apparaten: een sticker op de plaats waar lichaamscontact is
* Bij het dragen op het lichaam kunnen stickers op een dun oppervlak gekleefd worden
* Niet rechtstreeks op ontvangantennes kleven, de ontvangst kan hierdoor verstoord worden

Gewicht 0.004 kg

Join newsletter
& be up to date!

Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.

*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes