051/24.43.22

Iepersestraat 584, Roeselare (OPEN)

 De Effectieve Micro-organismen helpen bij
de omzetting van organisch materiaal (bodemslib, uitscheiding van vissen) naar
voedingstoffen voor de vijverplanten en voorkomen zo rotting.
In vijvers met een zwak microbieel klimaat worden de geproduceerde tussenproducten
(ammoniak en nitriet) eerder traag omgezet. Het is nochtans van groot belang dat deze stoffen in lage concentratie
voorkomen. Ammoniak en nitriet hebben namelijk een negatieve invloed op de visgezondheid. Met Microferm integreert u
een grote gezonde flora aan uw vijver. Ammoniak en nitriet worden zo sneller geneutraliseerd en het gevormde nitraat dat
als eindproduct ontstaat, blijkt een ideale voedingsbron voor vijverplanten. Er ontstaat een biologisch evenwicht waardoor
de waterkwaliteit een enorme boost kent. Zorg voor een goede verdeling van de Microferm door deze vooraf te mengen met
water in een emmer (50/50) en deze gelijkmatig te verspreiden over het ganse vijveroppervlak. Indien aanwezig is het best
dat de circulatiepomp en/of beluchting aan staat. Men kan ook de helft van de voorgeschreven hoeveelheid aanbrengen in
het voorjaar en de andere helft in het najaar, afhankelijk van de staat en de soort vijver.

DOSERING
1 liter Microferm per 1000 liter water

Gewicht 22.5 kg

Join newsletter
& be up to date!

Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.

*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes