051/24.43.22

Iepersestraat 584, Roeselare (OPEN)

Bokashi strooisel is een gemakkelijk toepasbare kant-en-klare Bokashi voor op de bodem. Het strooisel wordt gevormd door de fermentatie van stromeel en appelpulp door Effectieve Micro-organismen.In de bodem zorgt het voor efficiëntere omzetting van organisch materiaal en verhoogt het de biodiversiteit. Daarnaast vormt het een ideale voedingsbron voor micro-organismen die erop aanwezig zijn. Bokashi strooisel bevat veel stofwisselingsproducten (natuurlijke antibiotica, groeihormonen, organische zuren…), bekomen door de fermentatie die de plantengroei positeif beïnvloeden

Toepassing:
* Ondiep inwwerken in de bodem 0,5 à 1 kg per m²
* Mengen in plantputten, potgrond, etc. max 4% op 100L

Opmerking: door zijn grove structuur leent Bokashi strooisel zich minder om te verwerken in substraten voor zaai- en stekgoed, dan gebruik je beter Bokashi starter.

Gewicht 25 kg

Join newsletter
& be up to date!

Powerful, sleek template that is easy to configure and focused on presenting all your product in best way.

*Don’t worry, we won’t spam our customers mailboxes